drobného místního podnikání

Drobné místní podniky jsou místní nezávislí pěstitelé, chovatelé, zpracovatelé, obchodníci, výrobci, opraváři, hospodští,… s konkrétním místním vlastníkem, vazbou na místo kde působí, které nejsou součástí řetězce centrálně řízené firmy. Mnohé z těchto podniků zasáhla tvrdě epidemie COVID-19. Jejich podpora však mezi priority státu nepatří. Proto vyhlašujeme stav jejich nouze.

V čem jsou drobné místní podniky podstatné?

Peníze zůstávají doma - Peníze utracené v místním podniku nejdou do daňových rájů nebo na offshorové účty, ale podporují místního podnikatele a jeho rodinu. Ten zase zpětně svým podnikáním a dalšími aktivitami podporuje svou obec či čtvrť.

Jsou nástrojem, který tvoří tzv. sociální kapitál: Místní krámky, kavárničky, dílny,... byly odjakživa místem setkávání sousedů, kde vznikalo ono jemné předivo důvěry, bezpečí a pocitu identity, na kterém stojí sousedská soudržnost a dobrý život.

Negativní dopad na přírodu je znatelně nižší - Tam, kde je to možné, se místo letecké, námořní a kamionové dopravy staví častěji na místní produkci a negativní vliv na změnu klima, sucho, přírodu a lidské zdraví je tak znatelně nižší.

Kvalita je dlouhodobě vyšší - Pokud něco děláme pro lidi, které známe, dáváme si záležet víc než v případě, že obsluhujeme anonymní zákazníky. U skutečně místních podniků proto platí, že i ceny jsou dlouhodobě nižší. Soused souseda prostě neošidí.

Kde jsou místní, nezávislé podniky, tam se dobře žije: Za vším není nutné odjíždět jinam, lidé chodí více pěšky, znají se, fungují více dohromady. Tím se daří snižovat míru “komodifikace života” a dopady tzv. modernizace chudoby.

O dopadech drobných místně vázaných podniků na lidskou společnost a přírodu. Dvacet důvodů, proč musíme podporovat drobné místní podniky i potom, co skončí epidemie koronaviru.

Za každým malým českým

podnikem jsou lidé

Česká republika se skládá z tisíce malých místních firem, za kterými jsou příběhy lidí, podnikatelů, kteří mají rodiny a vesměs přispívají rozvoji a blahu své obce a země jako celku.

Každý z nás může

takovému podniku pomoci

Jak se jim dnes daří?

Z výzkumu mezi členy spolku Slušná firma z počátku května ’20 vyplynulo, že 8 % hrozí bankrot, dalších 10 % zvažuje vyhlásit insolvenci, 38 % je ve finanční nouzi.

Z průzkumu Behaviolabs mezi OSVČ z dubna ’20 vyplývá, že 36 % podnikatelů zažívá výrazný propad příjmů a dalších 24 % jej očekává. 86 % pracuje výrazně méně než před opatřeními.

Dnešní nouze není dopadem epidemie koronaviru. Je chronická a COVID-19 pouze odkryl dlouho skrytou skutečnost.

To, že jsme po roce 1939 přišli prakticky o všechny židovské, po roce 1945 o všechny německé a po roce 1948 o zbytek českých drobných, místně vázaných podniků.

Následovalo čtyřicet let centralizovaných komunistických rajek, priorů a mototechen a od roku 1990 dalších třicet let ještě centralizovanějších super-, hyper-, hobby,- a jiných marketů.

Proti lobbistické a PR/marketingové síle nadnárodních či místními finančními skupinami řízených centralizovaných řetězců se drobné místní podniky prosazují stále obtížněji.

Vláda nevede dialog

Příběhy kolabujících podniků jsou všude okolo nás. Mnozí žádají stát o pomoc. Tyto žádosti jsou však ve velkém ignorovány.

Když vláda nevede s podnikateli konstruktivní diskusi, v harmonogramu se objevují nelogičnosti.

Přidejte se!

V čem nás protěžování velkého byznysu ohrožuje?

Česká řepkablika

Ohrožení demokracie

Čím centralizovanější je firma, tím větší má vyjednávací lobbistickou a PR/marketingovou sílu a tím méně ekonomické demokracie je v zemi. Čím méně ekonomické demokracie, tím méně demokracie politické. Čím méně demokracie, tím víc diktatury.

Zaměstnanecká diktatura

9 z 10 zaměstnanců jejich práce netěší. Hlavní příčinou je typická firma, která dnes stále ještě funguje jako diktatura. To, že většina občanů stráví velkou část svých životů nejprve ve školních a následně ve firemních diktaturách, negativní dopad na demokracii ve společnosti ještě násobí.

Fenomén “vybydlování”

Legislativně určenou úlohou byznysu je vytěžit hodnotu od zaměstnanců, zákazníků a z komunit v místech, kde působí s přímými dopady na kvalitu života v místě podnikání. Viz Fenomén Wall-Martu (bod1).

Prekarizace práce

Jedním z přímých dopadů fenoménu vybydlování je nárůst prekarizované (nejisté, nedůstojné, zdraví ohrožující) práce (bod6) nebo zde.

Nárůst chudoby

Přímým dopadem prekarizace práce je epidemický nárůst tzv. pracující chudoby a s tím související nejistoty a nedůvěry ve společnosti. Čím více nejistoty, nedůvěry a latentního strachu, tím více populismu, méně demokracie a posilování výše uvedených trendů: Stát se stává firmou se všemi dopady. Více zde.

Zhoršování sucha

…a dalších symptomů zničené přírody. Velké firmy zapojené v globálních dodavatelských řetězcích mají gigantickou spotřebu vody, elektřiny, ropy a dalších surovin a nedozírnou produkci odpadů, toxických látek a CO2. Viz: 100 největších firem zodpovídá za 71 % emisí.

Jak můžu pomoci

Jako zákazník

Jak to jen půjde, nakupujme u našich místních podniků a o to samé žádejme své sousedy a přátelé. Velmi funkční variantou jsou hromadné nákupy pro rodinu a sousedy.

Jako občan

Žádejme u svých zastupitelů maximální podporu místních podniků tak, aby měli šanci proti řetězcům (prostory, pozemky a další zdroje za netržní ceny,…). Volme a jinak podporujme politiky, kteří mají na srdci kvalitu života v obci, tj i agendu prosperity drobných místních podniků. Vstupujme do politiky a stavme se za toto téma.

Jako politik

Věnujte se osvětě důležitosti drobných místních podniků pro kvalitu života v obci. Postavte se důsledně dalšímu rozmachu firem, které jsou součástí řetězců a zastavme výstavbu dalších nákupních center. Místo toho upřednostňujme místní podniky všude, kde je to jen možné.

Jako podnikatel

Podnikejte, jak nejlépe dokážete. Říkejte si o pomoc, pokud jste v potížích: státu, zastupitelům, zákazníkům, fanouškům. Sdílejte, v čem se vám daří tak, abyste inspirovali ostatní.

Jak oživit drobné místní podniky?

Nakupovat u nich

Stačí jít místo supermarketu přímo k výrobci, na trh nebo do krámku na ulici. Tj.: … do místního bezobalového obchodu, do pekárny nebo na trh, ne do supermarketu do místního železářství, zahradnictví, ne do OBI; do místního knihkupectví, přímo za nakladatelem, ne do Luxoru; do nezávislé lekárny, ne do Dr.Max; do místní restaurace, ne do McDonald’s; nebo hospody, která je součástí pivní korporace; do místní kavárny, ne do Starbucks; do místního nábytku, k truhlářovi, ne do IKEI.

Rozvíjet tzv. konviviální aktivity

Je třeba začít žít tam, kde bydlíme podobně jako to většina národa zažila během koronavirové karantény. V tom pomohou nástroje a aktivity, které seznamují a sbližují sousedy, vytvářejí pracovní příležitosti a budují základy sousedské výpomoci a soběstačnosti. Více o tématu.

Spolupráce se zastupiteli

Je třeba propojit občany se zastupiteli v obci. Klíčové je vysvětlovat důležitost drobných místních podniků pro kvalitu života v místě a společně hledat cesty, jak je trvale podporovat.

Osvětlovat

Osvětlovat příklady brutální nespravedlnosti či ničení: Ať už je to Vysoušení mokřadu Agrofertem, nucení zaměstnankyň nosit menstruační čelenkyPodvody a šizení ze strany Hamé,… Na tyto příklady zneužívání podnikatelské moci je třeba upozorňovat a zviditelňovat aneb jak praví dávné moudro, zlu stačí, aby dobro mlčelo.

Sociální fond

Sociální fond je snahou propojit podniky, které se dostali do kritické situace s těmi, kterým se daří a mohou formou finačního daru na transparentní účet podržet v obtížné chvíli ostatní. O příspěvky z fondu je možné žádat na emailu zuzka@slusnafirma.cz. O rozdělování podpory rozhoduje poradní skupina spolku Slušná firma. O způsobech rozhodování a výši jednotlivých příspěvků budeme průběžně informovat na našem blogu.

Transparentní účet u Fio banka a.s.

2301808811/2010
IBAN: CZ71 2010 0000 0023 0180 8811

Skládačka nového světa

Epidemie COVID-19 je portál do nového světa. O tom, jaký ten svět bude, se rozhoduje nyní. Stav nouze drobného místního podnikání je součástí skládačky dalších vizí světa po koronaviru. Zde jsou některé z nich.

Kdo za tím stojí?

Za projektem stojí spolek Slušná firma.

Naším cílem je přispět ke změně toho, jak se u nás podniká – od výhradní orientace na maximalizaci zisku a přenášení škod na druhé k podnikání, které prospívá všem zúčastněným a které přebírá zodpovědnost za škody, které působí.

Slušná firma, z.s., IČ: 08391688

Napište nám na e-mail: zuzka@slusnafirma.cz

www.slusnafirma.cz